Montarea corectă a bateriei auto presupune îndeplinirea următoarelor cerinţe:

 • Fixarea fermă (fără joc) pe suport.
 • Scoaterea din funcţiune a tuturor consumatorilor electrici.
 • Suprefetele de contact electric ale bornelor bateriei şi papucilor de prindere ai cablurilor se vor curăța cu oxizi, până la apariţia luciului metallic.
 • Fixarea papucilor pe borne se realizează ferm, fără producerea de deteriorări mecanice.
 • Se vor utiliza numai papuci de prindere corespunzători realizării unui contact electric bun.
 • Ordinea de corectare în circuit: întâi bornă pozitivă, apoi cea negativă cu legare la masă.
 • Se interzice montarea pe maşină a bateriilor descărcate (cu grad de încărcare sub 75%).
 • La autovehiculele cu circuit electric de 24Vcc
 • este obligatoriu că cele două baterii înseriate să fie identice din punct de vedere constructiv (de acelaşi tip), cu grad de uzură apropiat şi cu aceeaşi stare de încărcare (aceeaşi densitate şi tensiune la borne)!
 • Se interzice cuplarea directă la bornele oricărei baterii, la consumatori de 12V
 • Pentru alimentarea acestora se va recurege la utilizarea unui convertor 24Vcc/12Vcc

RECOMANDARE: În cazul defectării uneia dintre baterii este indicată înlocuirea ambelor baterii!

IMPORTANT: Defectele datorate montării defectuoase duc la pierderea dreptului la garanţie.